dimecres, 1 de juliol de 2015

Notícies de l'Associació de Veïns de Sarrià

Amb una assistència molt nombrosa de socis i sota una organització caòtica dilluns dia 29 es va celebrar l’assemblea anual de l’Associació de Veïns de Sarrià, però degut a la manca de la corresponent documentació no es van poder sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia previstos. Al començament de l’acte es va produir la dimissió irrevocable del president i, d’acord amb els estatuts, amb aquesta dimissió va quedar cessada la resta de la Junta directiva. Es va decidir per unanimitat dels presents constituir una Junta gestora que haurà d’articular una transició ordenada així com convocar una Assemblea extraordinària amb l'elecció d'una Junta directiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada