dimarts, 11 d’octubre de 2016

Al·legacions al pla de la promotora que vol construir a Can Raventós


L’Associació de Veïns de Sarrià ha presentat al·legacions al pla de la promotora que vol construir a Can Raventós (Bonaplata 44-52 i Fontcuberta 16-24). A continuació us en facilitem un extracte.

Aquest document no és un PEIMU, és un document merament especulatiu, preocupat per la defensa d’un volum edificatori i amb justificacions no gaire clares dels drets privats, amb total menyspreu a la seva funció urbana i social.

No fa cap raonament a la complexa integritat a l’entorn del barri on s’estableix, ni al patrimoni.

No compleix amb la fitxa del catàleg del pla especial de protecció del patrimoni del districte 05

Que diu que s’ha de deixar un espai lliure enjardinat al voltant de la casa Raventós de 10 metres d’amplària.

No compleix el pla general metropolità que diu que l’alçada permesa serà de planta baixa + 2 pisos.

El planejament proposa: planta baixa +3 pisos.

Per tot això sol·licitem tant als promotors com a l’Ajuntament que reconsiderin la proposta i es dignin donar veu a la participació ciutadana en el planejament.

1. Que no s’aprovi el Pla Especial integral i de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata 44-52 i Fontcoberta 16-24.

2. Que es donin veu a la participació ciutadana en el planejament d’aquest be inclòs en Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic i Catàleg del districte 5, que pel seu valor històric i cultural afecta també els ciutadans de Sarrià.

Considerem que l'operació urbanística de CAN RAVENTÓS mostra un cop més la necessitat ineludible d’un canvi del model urbanístic i de la política de protecció del Patrimoni de la nostra Ciutat. És urgent la revisió d’una legislació obsoleta que té mancances greus a l’hora de fer front als reptes que planteja la protecció del Patrimoni que tenim per gaudir.


Annexos:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada