dilluns, 1 d’abril de 2019

Assemblea general ordinàriaCONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Sarrià, 11 de març de 2019

D'acord amb els articles 10, 11, 12 i 13 dels Estatuts de l’Associació us convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dilluns 1 d’abril de 2019, a les 19 h, en convocatòria única, a Casa Orlandai amb el següent:

ORDRE DEL DlA

1. Lectura i aprovació, si escau, acta Assemblea ordinària de 12 de març de 2018.
2. Lectura i aprovació, si escau, acta Assemblea informativa de 17 de setembre de 2018.
3. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes del 2018.
4. Aprovació, si escau, del pressupost i quotes pel 2019.
5. Comunicació del nombre d’altes i baixes dels associats.
6. Resum d’activitats de les vocalies l’any 2018 i projectes pel 2019.
7. Temes aportats pels socis si n’hi ha.
8. Torn obert de paraules.

Junta directiva de l’AV de Sarrià


Notes:
Si voleu incloure algun punt, en l’ordre del dia, veniu a la seu de l’associació abans de l’25 de març amb una breu descripció del tema a tractar. (art 12.2)
A partir del 18/3/2019 podeu venir a l’associació a consultar la documentació que presentarem en l’assemblea (art.11.4)
Cada associat/da podrà portar un vot delegat per escrit i degudament signat (art.13.2)
L’assemblea és oberta a totes les veïnes i veïns del barri no és necessari està associat/da a l’AV de Sarrià (només els socis i les sòcies podran votar).

Delegació de vot -----------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ___________________________________________________ (soci/sòcia absent) exerceixo en temps i forma, l’opció de delegació de vot pels acords que s’adoptin en Assemblea General Ordinària que s’ha de celebrar el dia 1/4/2019, delego el meu vot a en/na

__________________________________________________ (soci/sòcia en qui es delega el vot)

Signatura (associat/da absent)

***

Segueix aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari