dijous, 23 de febrer de 2017

Assemblea general ordinària de l'Associació


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, acta Assemblea ordinària de 25.1.2016.
2. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes del 2016.
3. Aprovació, si escau, del pressupost i quotes pel 2017.
4. Comunicació del nombre d’altes i baixes dels associats.
5. Aprovació, si escau de la incorporació de l’Associació al Codi Ètic.
6. Presentació catàleg de serveis.
7. Resum d’activitats de les vocalies l’any 2016 i projectes pel 2017.
8. Temes aportats pels socis si n’hi ha.
9. Torn obert de paraula.


Nota: Tot i que només els socis tenen dret a vot, l'acte és obert a tothom.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada