dimecres, 3 de juliol de 2019

Eleccions a la Junta Directiva de l'AVS

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA
DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SARRIÀ
 
Barcelona, 25 de juny de 2019

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Sarrià, convoca eleccions a la Junta
Directiva de la nostra associació
i a tal fi s’estableix el següent Calendari Electoral:
● Abans del 9 de juliol s’enviarà la convocatòria electoral per correu electrònic o
postal comunicant al@s soci@s el calendari electoral.
● Del 17 al 26 de juliol es podrà consultar el cens i altes de nous socis per ser
inclosos en el cens a la nostra seu de Canet 4.
● Del 20 de juliol al 31 d’agost es podran presentar les candidatures. Cal enviar un
correu electrònic a avsarria.cat@gmail.com
● El 2 de setembre es faran públiques les candidatures, tant a la nostra web
avsarria.cat com al taulell d’anuncis.
● El 2 de setembre hi haurà l’exposició del cens definitiu a la seu de l’associació.
● Del 2 al 13 de setembre es publicaran els programes de les candidatures (màxim
un A4) al taulell d’anuncis i a la web.
16 de setembre Jornada Electoral des de les 17.00 fins les 20.00.
● Consulteu al plafó i la web els horaris d'atenció al soci durant el període electoral.

El reglament d’aquestes eleccions és el següent:
● Les candidatures es presentaran a tota la Junta, sent necessaris els càrrecs de
president, dos vicepresidents, tresorer i secretari tal com estableixen els estatus.
També es podran incloure vocalies. Caldrà ser soci al corrent del pagament de la
quota per poder presentar-se com a candidat.
● Tots els socis tenen dret a vot. No es pot delegar el vot i no es permet el vot per
correu.
● Malgrat que els estatuts ho disposen, no es podrà donar la llista de soci@s a les
candidatures perquè la llei de protecció de dades ho impedeix. Per tal d’informar
als socis de llurs propostes s’habilitarà un espai al taulell d’anuncis i uns horaris
d’atenció a la seu de l’associació.
● Hi haurà una Junta electoral formada per tres persones, que no es podran
presentar com a candidats i vetllaran pel bon desenvolupament de les eleccions.
● Les eleccions se celebraran a la seu de l’associació, carrer Canet 4.
● El mateix dia de les eleccions, a partir de les 20h i després del recompte de vots,
quedarà nomenada la Junta guanyadora amb totes les obligacions que es deriven
dels estatuts de l’Associació de Veïns de Sarrià, que es poden consultar en aquest enllaç web 

Signat,

La Junta directiva

Cap comentari:

Publica un comentari